Sponzorët kryesorë

https://pjeterbudi-edu.com/

Kolegji “Pjetër Budi” – Prishtinë është institucion jo publik i Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës i cili ofron studime universitare Baçelor dhe Master në programet e licencuara dhe të akredituara si dhe veprimtari konsulente dhe komerciale.
Trainkos Sh.A si kompani e re ka filluar aktivitetin e saj më 1 shtator 2011. Deri më këtë datë kanë qenë Hekurudhat e Kosovës ato të cilat përveç infrastrukturës së saj kanë mbuluar edhe operimet me trena si në transport të mallrave ashtu edhe në atë të udhëtarëve.Në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit.Ambasada Britanike në Kosovë mban dhe zhvillon marrëdhëniet midis Britanisë së Madhe dhe Kosovës. Ne punojmë ngushtë me qeverinë e Kosovës në një gamë të gjerë çështjesh, duke përfshirë sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë, të drejtat e njeriut dhe sigurinë.Një nga qëllimet e kësaj faqe interneti është që të ofrojë lajme dhe informacione rreth Suedisë, të cilën shpresojmë se do të kontribuojë në thellimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të lidhjeve mes Kosovës dhe Suedisë. Një tjetër qëllim është të ofrojmë këshilla dhe informacione që besojmë se mund të jenë të dobishme për qytetarët suedezë që banojnë ose vizitojnë Kosovën.
Hotel, Prishtinë, 10000, Veternik P.N
Fushe Kosova, Str. “Tahir Zemaj” nr.2 12000, Fushë-Kosovë, Kosovë

Adresa: Nëna Terezë Square - Prishtinë Tel: +381 38 211 637 Fax: +381 38 211 440 Email: info@mkrs-ks.org

sqAlbanian