Filmfreeway

E dashur Hyjnesha në Fron,
 
Urime! Festivali juaj është renditur si një nga Top 100 Festivalet më së miri të cilësuara në FilmFreeway për muajin prill!
 
Sipas komenteve nga përdoruesit e vërtetë në FilmFreeway, festivali juaj renditet në krye 2% më shumë se 4700 festivalet e filmit dhe konkurset krijuese në mbarë botën. Nuk ka dyshim, kjo renditje është një testament për orët e panumërta të punës së madhe dhe kujdesin që ju dhe stafi juaj janë të përkushtuar për krijimin e një ngjarje të tillë të mrekullueshme.
 
Ne jemi veçanërisht krenarë për të bashkëpunuar me ngjarje të mahnitshme si tuajat që ndihmojnë filmat e pavarur të vazhdojnë të lulëzojnë.
 
Dear Goddess on the Throne,
 
Congratulations! Your festival has ranked as one of the Top 100 Best Reviewed Festivals on FilmFreeway for the month of April !
 
According to reviews from real FilmFreeway users, your festival ranks in the top 2% of more than 4,700 film festivals and creative contests around the world. No doubt, this ranking is a testament to the countless hours of hard work and care that you and your staff have devoted to creating such a wonderful event.
 
We’re especially proud to be partnered with amazing events like yours that help independent film continue to thrive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *