Kategoritë e Filmit : Film Artistik (60 min dhe kohëzgjatje) Filmit të Shkurtër Ndërkombëtar (deri në 40 min në kohëzgjatje) i shkurtër Kombëtare Film (deri në 40 min në kohëzgjatje) film i shkurtër Fëmijëve (deri në 40 min në kohëzgjatje) i shkurtër animuar Film fëmijëve (deri në 40 min në kohëzgjatje) Afati i fundit për dorëzimin: 15 Maj 2015

Dërgoni film

Ju lutemi dërgoni aplikimin nëpërmjet adresën e-mail ose postë të rregullt në zyrën e festivalit.

Adresa: Rr. Agim Ramadani pn, 10000 Prishtinë Republika e Kosovës

Tel: +377 45 243 690 Mob: +377 44 172 376, +386 49 392 181

e-mail: info@festfilmkosova.com www.festfilmkosova.com